Waardevolle Parade van de Wetenschap

Een baby wordt geboren: maak kennis met superbaby Arend. Welkom op deze wereld! Of niet zo welkom? Na een reeks tegenslagen, langs dichte deuren en verstrooide onderzoekers, vindt Arend - pseudoniem voor een stukje beeldkerkenningssoftware - zijn toekomst tijdens een potje tennis: hij gaat in het ziekenhuis werken.

 Illustratie van de Valorisatieparade

Tweemaal voeren Leon de Waal, Joris van Midde en Marije Op 't Eijnde hun korte verhaallijn op, de tweede keer voorzien van de ondertiteling die neerkomt op het bovenstaande. Beide keren kijkt de zaal geboeid toe, op het laatst vol herkenning, ironie en vrolijkheid. In de zaal: bezoekers van de Valorisatieparade, georganiseerd door het Rathenau Instituut in samenwerking met De Jonge Akademie. Daar konden we kijken naar vele manieren waarop onderzoek een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Het theaterstuk Arend was met stip het meest saillante onderdeel van de dag.

Het is niet zo dat de rest van het programma niet interessant was: de debatten waren prikkelend, de voordrachten onderhoudend en informatief, de wandelgangen nuttig. Op het gebied van Kennis met Plezier scoorden ze allemaal goed. Waar zit dan het grote verschil in? Misschien komt het door de overstijgende waarde van een verhaal waarin je ook andere verhalen kunt passen. Of door de schoonheid van de opvoering, die ontegenzeggelijk met vaart, kunde en passie werd uitgevoerd. Vooral onderscheidde Arend zich met een element dat we nauwelijks voldoende kunnen tegenkomen: humor, een knipoog naar de zware vraag hoe kennis te mobiliseren in dienst van de samenleving. Kennis met Plezier betekent niet altijd lachen (soms is dat ook helemaal niet passend). Maar als het even kan: graag!

 

Naar overzicht