Professioneel kijken naar de borst

Wat was ik blij toen ik het hoorde! Een heus leerboek over borstvoeding voor artsen. Ha! Straks hoeven moeders met te weinig melk nooit meer aan hun huisarts uit te leggen waarom je domperidon wilt om je melkproductie te stimuleren. Nooit meer meewarige blikken van de jeugdarts op het consultatiebureau die je koudweg adviseren 'om het maar op te geven'.

Geen discussies meer over medicatie die je volgens je apotheker wél kunt gebruiken bij borstvoeding, want die gebruiken de Commentaren Medicatiebewaking, en niet, zoals de meeste huisartsen, het Farmacotherapeutisch Kompas. Dat kompas is opgesteld door de fabrikanten die geen zin hebben om geld te steken in onderzoek naar de veiligheid tijdens borstvoeding - waardoor je dus vrijwel geen enkel medicijn mag gebruiken. 

Voorkant van boek 'Een professionele kijk op borstvoeding'

 

Nou ja, dat hoopte ik tenminste. Het is een mooie eerste stap richting een echt handige handleiding voor artsen. Het belang van borstvoeding komt er helder in naar voren. Het noemt onderzoek na onderzoek: borstvoeding beschermt kinderen tegen infecties en allergieën. En op latere leeftijd tegen overgewicht, diabetes en astma.

Uit ander onderzoek blijkt dat artsen een belangrijke rol kunnen spelen bij de keuze voor en het succes van borstvoeding. Toch krijgen medisch studenten vrijwel geen informatie over de fysiologie van lactatie. Die leemte is nu gedeeltelijk ingevuld door het boek Een professionele kijk op borstvoeding.

Maar er blijven gaten: wat bijvoorbeeld te doen als er een moeder - ondanks goed aanleggen etc. - te weinig melk maakt (dat noem je primaire lactatie insufficiëntie)? Hoe stel je eigenlijk die diagnose? Niet een onbelangrijk onderwerp als je bedenkt dat de helft van de moeders die begint met bv het binnen twee maanden opgeeft, waarvan de meesten melden dat te doen vanwege te weinig melk.

Bovendien is de kennis die er wél in staat nog te moeilijk toegankelijk. Er ontbreekt een index. Dat lijkt iets kleins, maar als je als arts met een probleem wordt geconfronteerd, dan moet je makkelijk de juiste informatie kunnen opzoeken. Hopelijk is dat straks beter geregeld met de multidisciplinaire richtlijn borstvoeding, die in 2012 online vindbaar zou moeten zijn. Tot dat moment: pak voor goed wortelbare artsgerichte kennis Breastfeeding management for the clinician.

 

Naar overzicht